e-bufet Pohoda
         
    


Obsah košíka
 
Obložene chlebíčky
Obložené misy
Teplé jedlo
Zákusky
 
Dôležité!
Nová služba objednávkového systému je v skúšobnej prevádzke. Privítame Vaše podnety a nápady.

Obložené misy sagro : Obložené misy :
Objednavky prijímame najneskôr deň vopred pondelok aľ piatok do 14.00 hod. Iné zloženie ako je v ponuke je možné dohodnúť osobne, alebo telefonicky,v tom prípade bude bude vykalkulovaná príslušná cena.

    < nie sú produkty >

 

sagro e-bufet Pohoda.2009