e-bufet Pohoda
         
    


Obsah košíka
 
Obložene chlebíčky
Obložené misy
Teplé jedlo
Zákusky
 
Dôležité!
Nová služba objednávkového systému je v skúšobnej prevádzke. Privítame Vaše podnety a nápady.

Obložene chlebíčky sagro : Obložene chlebíčky :
Objednávky prijímame najneskör deň vopred do 12.00 hod. Vždy čerstvé a chutné chlebíčky.

    < nie sú produkty >

 

sagro e-bufet Pohoda.2009